Boxspringbett Zürich

Box spring bedsystemen

Onze box spring-systemen en matrassen bezorgen een onvergelijkbaar rustgevend comfort, met overtuigend hoge kwaliteitskenmerken. Naar de specificaties van de klant gemaakt, is ieder box spring bed een uniek vervaardigd product, zodat er geen wens onvervuld blijft voor een zeer persoonlijke en knusse slaap.

meer ervaren

product features

Innovatieve slaapcultuur

De naam BRINKHAUS staat al sinds 1847 voor deskundigheid en kwaliteit op het gebied van hoogwaardig beddengoed.

meer ervaren

down pillow Brinkhaus

3-Kamer-hoofdkussen

De vaklui van BRINKHAUS maakten het mogelijk, om op basis van know-how op het vlak van productie - in combinatie met ingenieuze vaardigheden - een nieuw en zeer comfortabel kussen te maken.

meer ervaren

NAW gegevens

Alle rechten voorbehouden. Kopieën en tweede gebruik ( inclusief uittreksels ) alleen met toestemming van de rechteneigenaar.

Brinkhaus GmbH
Vennweg 22
46395 Bocholt

Germany

Tel +49 (0) 2871 / 21970-0
Fax +49 (0) 2871 / 21970-29

E-Mail: info@brinkhaus.de

BTW-nummer: DE 124163794
kantongerecht Coesfeld (Local Court Coesfeld)
HRB 8248 (KVK-nummer)

gerants: Thomas Bußkamp, Pascal Schömer, Rainer Brockmöller

maatschappelijke zetel: Bocholt

 

1. Verantwoordelijkheid voor de inhoud: de auteur kan geen enkele garantie geven voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Iedere aanspraak op verantwoordelijkheid jegens de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade en die zou kunnen veroorzaakt zijn door het gebruik of niet van de gegeven informatie, of door het gebruik van om het even welke onjuiste of onvolledige informatie zijn nadrukkelijk uitgesloten, met uitzondering van bewezen gewilde of grove verwaarlozing van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en zijn niet-bindend. De auteur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor op eender welke – tijdelijke of permanente – wijziging, verandering, toevoeging of verwijdering, zonder enig voorafgaandelijk bericht.

2. Aansprakelijkheid voor “links”: In geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites van derden (links) die niet onder onze controle vallen, zullen aansprakelijkheidsverplichtingen pas effectief worden indien de auteur zich bewust zou zijn van de inhoud en als het technisch gezien mogelijk en redelijk zou zijn voor de auteur om – in het geval van illegale inhoud – het gebruik vooraf te voorkomen. De auteur verklaart hiermee nadrukkelijk dat de gelinkte pagina’s werden beoordeeld op mogelijke wetsovertredingen of schending van de rechten op het moment dat zij met elkaar werden verbonden. Illegale inhoud kon niet worden waargenomen op het moment dat deze pagina’s met elkaar werden verbonden. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige samenstelling, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert de auteur zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die werden gewijzigd na de koppeling. Deze verklaring is geldig voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website op het internet, alsook de bijdragen van derden tot gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten door de auteur geïnstalleerd. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, opgelopen door het gebruik of niet-gebruik van het zoeken naar informatie, kan enkel de aanbieder van een gelinkte website aansprakelijk worden gesteld, en niet de provider die enkel verwees naar de aangeboden publicatie.

3. Auteurs- en merkenrecht in alle publicaties: de auteur streeft ernaar om altijd het auteursrecht van derden te respecteren met betrekking tot alle afbeeldingen, audio en tekstdocumenten, gebruikt om afbeeldingen, audio, videofragmenten en teksten te gebruiken die hij zelf heeft gecreëerd, of om terug te vallen op licentievrije afbeeldingen, audio, videofragmenten en teksten. Alle door derden beschermde merknamen en handelsmerken vermeld binnen het internetaanbod zijn zonder beperking onderworpen aan de respectievelijk geldige handelsmerk en kopijrecht wetten van de respectievelijk geregistreerde eigenaar. Gewoon door de loutere vermelding kan niet worden geconcludeerd heeft handelsmerken niet beschermd zouden zijn door rechten van derden! De auteursrechten voor gepubliceerde items, gemaakt door de auteur zelf, zullen uitsluitend bij de auteur van die pagina’s blijven. Het kopiëren of het gebruik van enkele of alle afbeeldingen, audio, videofragmenten en teksten in andere elektronische, gedrukte publicaties of in elk bestandsformaat is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming: indien persoonlijke of zakelijke gegevens worden verzameld (e-mailadressen, namen, woonadressen) op onze internetpagina’s, is dit strikt op vrijwillige basis aan de zijde van de gebruiker. Voor zover technisch en redelijkerwijs mogelijk, kunnen onze aanbiedingen en diensten worden gebruikt zonder dat persoonlijke gegevens moeten verstrekt worden, of door het anoniem maken van de gegevens, of onder pseudoniem.

5. Rechtskracht van deze disclaimer: deze disclaimer moet worden beschouwd als een onderdeel van het internet aanbod, van waaruit deze pagina is doorverwezen. Mocht delen van deze tekst of afzonderlijke zinnen niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming met de geldende rechtssituatie zijn, worden de overige delen van dit document met betrekking tot de inhoud en geldigheid daarvan, niet aangetast.

6. Algemene voorwaarden: de huidige versie van de uniforme voorwaarden van de Duitse textielindustrie is van toepassing, voor zover ze onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet tegenspreken. In dat geval zullen die laatste bepalend zijn en voorrang krijgen.

Algemene bepalingen: elke informatie of gegevens, het gebruik en de toepassing ervan voor opname in deze website en alle acties, tolerantie of gebrek aan actie met betrekking tot deze website wordt uitsluitend beheerst door het Duitse recht. De plaats en de uitsluitende jurisdictie zal de wettelijke woonplaats van de curator zijn in de website credits.

Alle rechten voorbehouden. Kopieën en tweede gebruik ( inclusief uittreksels ) alleen met toestemming van de rechteneigenaar.

Brinkhaus GmbH
Vennweg 22
46395 Bocholt

Germany

Tel +49 (0) 2871 / 21970-0
Fax +49 (0) 2871 / 21970-29

E-Mail: info@brinkhaus.de

BTW-nummer: DE 124163794
kantongerecht Coesfeld (Local Court Coesfeld)
HRB 8248 (KVK-nummer)

gerants: Thomas Bußkamp, Pascal Schömer, Rainer Brockmöller

maatschappelijke zetel: Bocholt

 

1. Verantwoordelijkheid voor de inhoud: de auteur kan geen enkele garantie geven voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Iedere aanspraak op verantwoordelijkheid jegens de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade en die zou kunnen veroorzaakt zijn door het gebruik of niet van de gegeven informatie, of door het gebruik van om het even welke onjuiste of onvolledige informatie zijn nadrukkelijk uitgesloten, met uitzondering van bewezen gewilde of grove verwaarlozing van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en zijn niet-bindend. De auteur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor op eender welke – tijdelijke of permanente – wijziging, verandering, toevoeging of verwijdering, zonder enig voorafgaandelijk bericht.

2. Aansprakelijkheid voor “links”: In geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites van derden (links) die niet onder onze controle vallen, zullen aansprakelijkheidsverplichtingen pas effectief worden indien de auteur zich bewust zou zijn van de inhoud en als het technisch gezien mogelijk en redelijk zou zijn voor de auteur om – in het geval van illegale inhoud – het gebruik vooraf te voorkomen. De auteur verklaart hiermee nadrukkelijk dat de gelinkte pagina’s werden beoordeeld op mogelijke wetsovertredingen of schending van de rechten op het moment dat zij met elkaar werden verbonden. Illegale inhoud kon niet worden waargenomen op het moment dat deze pagina’s met elkaar werden verbonden. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige samenstelling, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert de auteur zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die werden gewijzigd na de koppeling. Deze verklaring is geldig voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website op het internet, alsook de bijdragen van derden tot gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten door de auteur geïnstalleerd. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, opgelopen door het gebruik of niet-gebruik van het zoeken naar informatie, kan enkel de aanbieder van een gelinkte website aansprakelijk worden gesteld, en niet de provider die enkel verwees naar de aangeboden publicatie.

3. Auteurs- en merkenrecht in alle publicaties: de auteur streeft ernaar om altijd het auteursrecht van derden te respecteren met betrekking tot alle afbeeldingen, audio en tekstdocumenten, gebruikt om afbeeldingen, audio, videofragmenten en teksten te gebruiken die hij zelf heeft gecreëerd, of om terug te vallen op licentievrije afbeeldingen, audio, videofragmenten en teksten. Alle door derden beschermde merknamen en handelsmerken vermeld binnen het internetaanbod zijn zonder beperking onderworpen aan de respectievelijk geldige handelsmerk en kopijrecht wetten van de respectievelijk geregistreerde eigenaar. Gewoon door de loutere vermelding kan niet worden geconcludeerd heeft handelsmerken niet beschermd zouden zijn door rechten van derden! De auteursrechten voor gepubliceerde items, gemaakt door de auteur zelf, zullen uitsluitend bij de auteur van die pagina’s blijven. Het kopiëren of het gebruik van enkele of alle afbeeldingen, audio, videofragmenten en teksten in andere elektronische, gedrukte publicaties of in elk bestandsformaat is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming: indien persoonlijke of zakelijke gegevens worden verzameld (e-mailadressen, namen, woonadressen) op onze internetpagina’s, is dit strikt op vrijwillige basis aan de zijde van de gebruiker. Voor zover technisch en redelijkerwijs mogelijk, kunnen onze aanbiedingen en diensten worden gebruikt zonder dat persoonlijke gegevens moeten verstrekt worden, of door het anoniem maken van de gegevens, of onder pseudoniem.

5. Rechtskracht van deze disclaimer: deze disclaimer moet worden beschouwd als een onderdeel van het internet aanbod, van waaruit deze pagina is doorverwezen. Mocht delen van deze tekst of afzonderlijke zinnen niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming met de geldende rechtssituatie zijn, worden de overige delen van dit document met betrekking tot de inhoud en geldigheid daarvan, niet aangetast.

6. Algemene voorwaarden: de huidige versie van de uniforme voorwaarden van de Duitse textielindustrie is van toepassing, voor zover ze onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet tegenspreken. In dat geval zullen die laatste bepalend zijn en voorrang krijgen.

Algemene bepalingen: elke informatie of gegevens, het gebruik en de toepassing ervan voor opname in deze website en alle acties, tolerantie of gebrek aan actie met betrekking tot deze website wordt uitsluitend beheerst door het Duitse recht. De plaats en de uitsluitende jurisdictie zal de wettelijke woonplaats van de curator zijn in de website credits.